Kartonirke

 • Dozirni sistemi u zavisnosti od proizvoda koji se pakuje

 • Svi pogoni – Servo motori

 • Intermitentni sistem rada omogućuje precizan korak kao i kvalitetno zatvaranje ambalaže

 • Opcija uštede lepka – softversko podešavanje omogućuje uštedu lepka na dugim kutijama

 • Kompletno izrađene od nerđajućeg čelika
Play Video
 • Opseg mašine:

  • Širina kutije od 70 do 255 mm

  • Visina kutije od 140 do 330 mm

  • Dužina kutije od 25 do 100 mm

 • Dodatna oprema:

  • Datumar za štampanje i obeležavanje na ambalaži

  • Etiketirka za etiketiranje ambalaže
horizontalna kartonirka
DOO MULTIPAK