Dozirni Sistemi

Dozirni sistemi u zavisnosti od proizvoda koji se pakuje

 

 

Služi za odmeravanje i doziranje proizvoda. Obično se koristi u poluautomatskoj verziji u kombinaciji sa varilicom, ali se može koristiti i sa automatskom vertikalnom pakericom. Poseduje svoj usipni koš za prijem i distribuciju proizvoda. Preko vibro-kanala sa dvostrukom regulacijom vibriranja doprema proizvod do kofice oslonjene na mernu ćeliju.

 

 

Koristi se za odmeravanje i doziranje proizvoda. Putem dva vibro-kanala doprema proizvod do mernih kofica.

 

 

 

Koristi se za odmeravanje i doziranje proizvoda na vertikalnu pakericu.  Proizvod se vagu dozira preko elevatora. Mašina ima mogućnost kombinovanih mera, pa je rezolucija zadate težine u 0,1 g. Preko centralnog i linearnog vibratora doziranje se vrši na dozirne i merne kofice koje određuju kombinaciju za krajnju meru.

 

Attention: The internal data of table “1” is corrupted!

 

Služi za doziranje praškastog proizvoda direktno u ambalažu ili u vertikalnu pakericu. Poseduje sistem lakog vađenja puža iz svog sedišta kao i pneumatski sistem zatvaranja donjeg dela puža.


DOO MULTIPAK