MULTIPAK

Srbija
23300 Kikinda,
Ul. Miloša Velikog 83A,

Telefon - fax
+381 (0) 230 436 298
+381 (0) 230 306 017

info@multipak.rs

Kako do nas

MULTIPAK
Srbija, 23300 Kikinda, Ul. Miloša Velikog 83A

KAKO DO NAS U KIKINDI - Kliknite na mapu