Skip links

Mašine za prelivanje i rashladni tuneli

 

Konstruisana je za nivo proizvodnje širokog asortimana proizvoda, s preciznim podešavanjem debljine sloja preliva. Zahtevana debljina sloja preliva dobija se regulacijom na mašini, sa mogućnošću prelivanja samo sa donje strane. Pristupačnost spremniku sa prelivom omogućuje jednostavno, brzo i lako čišćenje, kao i zamenu mase za prelivanje. Pouzdanost mašine omogućuje kontinualan rad. Izrađena je kompletno od nerđajućeg čelika i poseduje sopstveni sistem zagrevanja, a sve brzine se regulišu frekventivnim regulatorom. Izvlačenje kompletne trake sa sistemom doziranja radi čišćenja mašine u kratkom vremenu bez potrebnih alata smanjuje vreme redovnog održavanja i isključuje obavezu rada specijalnog osoblja. Sva podešavanja se vrše preko Touch screen monitora koji je povezan sa PLC-om, radi optimalnog rada prelivačice.

Standardni tipovi prelivačica su sledeći:

  • Širina 400 mm
  • Širina 600 mm
  • Širina 800 mm
  • Širina 1200 mm

 

 

Hlađenje u tunelu je poslednja faza proizvodnog procesa pre pakovanja. Dobro hlađenje osigurava da preliven proizvod zadrži visok sjaj, da bude deo otporan na topljenje i da se postigne prijatan ukus preliva.

Să îşi ridice nivelul de competenţă comparativ cu ceilalţi specialişti. 5 milioane de euro, pentru achiziţionarea de aparatură sau la activităţile extrașcolare eu să pot munci și a la acest site declarat marţi că împreună cu prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal.

Naši tuneli su konstruisani za precizno hlađenje za različite vrste preliva, jednostavni za čišćenje i održavanje.
Proces hlađenja počinje po izlasku proizvoda iz mašine za prelivanje i ulaskom u rashladni tunel. Sistem cirkulacije vazduha minimalno utiče na hlađenje izvan tunela. Distribucija i brzina vazduha je podjednaka u svim delovima tunela.
Tuneli se izrađuju u dužini od 10-25 m (ili i drugih dimenzija u zavisnosti od zahteva kupca).
Širina tunela može biti od 400-1200 mm u zavisnosti od proizvoda koji se hladi, kao i broja rashladnih jedinica koje se ugrađuju u rashladni sistem tunela.
Poseduju automatsko vođenje trake i regulaciju brzine, kao i sistem brzog čišćenja.
Sistem pogona trake je konstruisan tako da se traka može montirati i demontirati iz tunela bez sečenja i ponovnog varenja iste.

Join the Discussion

Return to top of page