MULTIPAK

Srbija
23300 Kikinda,
Ul. Miloša Velikog 83A,

Telefon - fax
+381 (0) 230 436 298
+381 (0) 230 306 017

info@multipak.rs

Nove mašine

PNEO Kholman

Petak - 05/11/2010 22:44

PNEO Kholman - proizvođač pakerica za sitna pakovanja u oblicima 4 vara, stick, tetraeder. sa širokim spektrom dozirnih sistema - prasak, zmo, komadni proizvod, tečnost... Može zadovoljiti sve vaše potrebe u pakovanju.

Tag : n/a