Skip links

Horizontalne pakerice – Flowpak

 

Horizontalne pakerice smo podelili u tri grupe proizvoda u zavisnosti od veličine pakovanja i zahtevane brzine.

Multi 30 mašina sa max širinom folije od 300 mm koja je namenjena pakovanju pojedinačnih proizvoda tipa barova malih čokolada do 200 mm dužine i 35 mm visine. Mašina je opremljena u standardnoj verziji sa duplom poprečnom peglom da se može razviti brzina do 120 kom u minuti fotoćelijom za čitanje fotomarkera na ambalaži. Od dodatne opreme se mogu nadograditi datumar, sistem ubacivanja gasa ( zaštitne atmosfere) u kesicu kao sistem za automatsko napajanje (feeding system) mašine.

Multi 45 mašina sa max širinom folije od 450 mm koja je namenjena pakovanju pojedinačnih i zbirnih proizvoda tipa čokolada do 300 mm dužine i 65mm visine kao i sunđera , kadica sa keksom itd. Mašina je opremljena u standardnoj verziji sa duplom poprečnom peglom da se može razviti brzina do 110 kom u minuti fotoćelijom za čitanje fotomarkera na ambalaži. Od dodatne opreme se mogu nadograditi datumar, sistem ubacivanja gasa (zaštitne atmosfere) u kesicu kao sisistem za automatsko napajanje (feeding system) mašine.

Multi 60 mašina sa max širinom folije od 600mm koja je namenjena pakovanju pojedinačnih i zbirnih proizvoda do 400 mm dužine i 95 mm visine. Mašina je opremljena u standardnoj verziji sa duplom poprečnom peglom da se može razviti brzina do 100 kom u minuti fotoćelijom za čitanje fotomarkera na ambalaži. Od dodatne opreme se mogu nadograditi datumar, sistem ubacivanja gasa (zaštitne atmosfere) u kesicu kao i sistem za automatsko napajanje (feeding system) mašine.

Return to top of page