Skip links

Dozirni sistem

 

Dozirni sistem u zavisnosti od proizvoda koji se pakuje delimo:

  • Jednolinearni
  • Dvolinearni
  • Tri linearni
  • Kombinovana vaga sa 10 ili 14 mernih jedinica
  • Pužni dozator za praškasti proizvod
  • Volumenski (čašasti) dozatori

Return to top of page